Kategori B

Et kørekort til kategori "B" gælder til almindelig personbil med højst 8 siddepladser foruden føreren, samt til varebil. Begge typer køretøjer indtil max. vægt 3500 kg. Desuden gælder kørekortet til kørsel med mindre trailere. Endvidere må du føre traktor samt køre Reg. pligtig knallert. (knallert 45).

Undervisningen til alm. kørekort skal omfatte mindst 28 lektioner i teori samt 24 lektioner i praktisk kørsel.

Man kan tidligst starte 3 måneder før man fylder 18 år.
Man skal opfylde de helbredsmæssige krav der stilles til at kunne køre bil. Kontakt derfor din læge og bestil tid til en undersøgelse (lægeattest). Husk at medbringe et billede. Det vil være det billede, der senere kommer i dit kørekort. Billedet skal være 35 x 45 mm.
Det er en god ide at skaffe lægeattesten tidligt i forløbet, gerne ved start, så ikke helbredsmæssige problemer kommer til at betyde en udsættelse eller i værste fald en udelukkelse af undervisningsforløbet.
Hvis du har kørekort til traktor eller motorcykel, skal du ikke skaffe lægeattest, men blot aflevere en kopi af kørekortet og et nyt billede.

Teoriundervisning samt den praktisk køreundervisning skal følges, således at den praktiske undervisning altid er underbygget af undervisning i teorilokalet.

Den praktiske undervisning starter på en lukket manøvrebane, hvor du stille og roligt skal lære nogle praktiske øvelser.

Efter endt undervisning på manøvrebane, er du klar til at starte din køreundervisning på vej, hvor undervisningen hele tiden vil bringe dig frem i takt med teoriundervisningen, og nær slutningen bringe dig ind i tæt trafik, og nu er du tæt på at være klar til teoriprøve!!

Kort inden den praktiske prøve skal du lære noget om køreteknik. Her tager vi til Køreteknisk Institut i Toksværd, hvor jeg selv underviser (glatbane kursus).

Efter et par repetitionstimer(efter dit behov), er du klar til køreprøve, og så er du (forhåbentlig) klar til udforske verden med dig selv bag rattet.

Undervisning foregår på Dansk.

Der er også muligheden for undervisning på Persisk(Farsi), Arabisk, Tigrinsk.

 

Kategori Generhverv

Er en teoretisk samt praktisk prøve, hvor du fra politi eller domstol er blevet frakendt førerretten ubetinget, samt i del tilfælde hvor førerretten er betinget frakendt.

Hvis du af forskellige årsager har mistet førerretten eller er indkaldt til en kontrollerende prøve, skal du forinden du starter på undervisning være sikker på hvorvidt der i din dom er krav om A/N/T kursus. Er dette tilfældet skal dette gennemgås forinden du starter, og din undervisning skal følge en særlig plan. A/N/T kurser udbydes gennem kommunen og koster ca. kr. 4.500.

Er du ikke dømt til at gennemføre A/N/T kursus, kan du ved generhverv starte undervisning 3 måneder før udløbet af din frakendelsestid.

Ved en kontrollerende prøve - hvor du stadig har dit kørekort - er det en god ting at starte hurtigst mulig. Du får en tidsfrist for hvornår din prøve senest skal være afholdt. Overholder du ikke den frist, mister du førerretten til en prøve er bestået.

 

.