Førstehjælp

Fra den 1. oktober 2006 er kursus i færdselsrelateret førstehjælp obligatorisk for alle, der for første gang ansøger om kørekort.

Kun et færdselsrelateret førstehjælpskursus er gyldigt.

Kurset er et kompetencegivende førstehjælpskursus og skal afholdes af en instruktør som er autoriseret af Dansk Førstehjælpsråd.

Kursets varighed er 8 timer og der udstedes kursusbevis. Dette bevis skal vedlægges ansøgningen om kørekort.

Det er meget vigtigt at kurset gennemføres hurtigst muligt, ellers vil det på grund af ventetider på teori- og køreprøve forlænge det samlede forløb.

Tryk på nedenstående knap for tilmelding .